Dziecko z neofobią w przedszkolu lub w szkole

Film zawiera podstawowe wskazówki dla nauczycieli, pedagogów przedszkolnych/szkolnych, którzy mają kontakt z dzieckiem z trudnościami w jedzeniu

DLA KOGO JEST TEN FILM?

Przede wszystkim dla personelu przedszkola/szkoły, który jest gotowy wspierać dziecko z trudnościami w jedzeniu.

JAKI JEST CEL FILMU?

Pomoc w stworzeniu życzliwego, wspierającego środowiska dla dziecka z trudnościami w jedzeniu w przedszkolu/szkole

KORZYŚCI

  • Lepsze zrozumienie zachowań rodziców dziecka z trudnościami w jedzeniu
  • Lepsze zrozumienie dziecka
  • Wiedza o tym co robić, a czego nie robić, by pomóc dziecku w pokonywaniu trudności w jedzeniu

NASZ ZESPÓŁ

 

mgr Małgorzata Tchurz
Terapeuta neurorozwojowy | Pedagog
Autorka metody KREBS®, właściciel Ośrodka Wspierania Rozwoju Neuromind oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego, nadzoruje pracę terapeutów

mgr Beata Latos
Logopeda | Pedagog
Certyfikowany terapeuta metody terapii neofobii żywieniowej KREBS® – prowadzi konsultacje i terapie

mgr Alicja Pilarska
Logopeda | Pedagog
Certyfikowany terapeuta metody terapii neofobii żywieniowej KREBS®, prowadzi konsultacje i turnusy

mgr Karolina Kostkowska
Logopeda | Pedagog
Certyfikowany terapeuta metody terapii neofobii żywieniowej KREBS® – prowadzi konsultacje i turnusy

mgr Kornelia Lewandowska
Logopeda | Pedagog
Prowadzi turnusy dla dzieci z neofobią żywieniową oraz stacjonarne terapie metodą KREBS®

mgr Natalia Szczepińska
Pedagog | Terapeuta
Prowadzi turnusy dla dzieci z neofobią żywieniową oraz stacjonarne terapie metodą KREBS®

Copyright © 2018